BORUTO EPISODE 217 – Naruto Baryon Mode vs Isshiki Otsutsuki FULL FIGHT !!!

suhuanyoNovember 9, 2021BORUTO EPISODE 217 – Naruto Baryon Mode vs Isshiki Otsutsuki FULL FIGHT !!! (Intro) 00:00 – 1:36 (Naruto’s Come) 1:36 – 2:34 (Naruto Kurama Discusse) …

Categories